Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι προκλήσεις από τη μεριά της Τουρκίας.