Home ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

3η Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.

Ο διαμορφωτικός ρόλος των Μ.Μ.Ε.

στη διαδικασία αποδυνάμωσης των κοινωνικών στερεοτύπων

Παναγιωτόπουλος Γιώργος 

Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Μέλος ΚΠΕ ΠΑΣΟΚ 

Η γένεση, η ανάπτυξη, η καλλιέργεια και η ενίσχυση προκαταλήψεων και στερεοτύπων, αφορά πρωταρχικά  μηχανισμούς κοινωνικούς, πολιτικούς, οικονομικούς, οι οποίοι είναι σε θέση να παράγουν και να αναπαράγουν προκαταλήψεις και στερεότυπα. 

Μηχανισμοί κοινωνικοποίησης, θεσμοθετημένοι ή μη, κρατικοί ή ευρύτερα κοινωνικοί, μπορούν ανάλογα με το ποιον, την κατεύθυνση και το περιεχόμενο της παρέμβασής τους, να παράγουν, να ενισχύσουν, να συντηρήσουν, ή αντίστροφα, να αποδυναμώσουν και να καταργήσουν τις όποιες κοινωνικές συμπεριφορές εκδηλώνουν ή απορρέουν από κοινωνική προκατάληψη ή στερεότυπα.  Σ’ αυτούς τους μηχανισμούς εντάσσονται, εκτός βέβαια από τις ειδικότερες Νομοθετικές Ρυθμίσεις που άπτονται του προσανατολισμού και του περιεχομένου του Κοινωνικού Κράτους και του Κράτους Πρόνοιας, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (Μ.Μ.Ε.).

Η κοινωνία του 21ου αιώνα χαρακτηρίζεται από την επικράτηση της επικοινωνιακής τεχνολογίας. Ο τεχνολογικός πολιτισμός, ο πολιτισμός της επικοινωνίας, κυριαρχούν καταλυτικά στη διάδοση της πληροφορίας και στην απεικόνιση της κοινωνικής πραγματικότητας. Οι ορίζουσες αυτής της νέας σύνθετης κοινωνικής πραγματικότητας με την παράλληλη αύξηση της επικοινωνιακής ροής και την κεντρική θέση της μαζικής επικοινωνίας στο εύρος της ζωής των κοινωνιών, προδιαγράφουν τη λειτουργία και τη δράση των Μ.Μ.Ε. στην εποχή μας.

Τα Μέσα δεν αποτελούν πλέον μόνο την κυριότερη πηγή άντλησης πληροφοριών σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράγουν και χειρίζονται την πληροφορία. Έτσι συμμετέχουν δυναμικά στις διαδικασίες συγκρότησης των κοινωνικών, πολιτικών και πολιτισμικών πραγματικοτήτων, ως εμπειρία αντικειμενική.

Η ευρύτατη αποδοχή των Μέσων στο κοινωνικό πλαίσιο, απορρέει τόσο από τη διεύρυνση των δράσεών τους όσο και από την επιρροή που ασκούν στην οριοθέτηση και νοηματοδότηση της δημόσιας ζωής.

Τα Μ.Μ.Ε. αποτελούν μια μεγάλη πρόκληση. 

Εδώ ακριβώς ορίζεται το διακύβευμα: Αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση-πρόσκληση η συμπόρευση του Αναπηρικού Κινήματος με τα Μ.Μ.Ε. στον πολύπαθο δρόμο για τη διάλυση των στερεοτύπων, για την αποδοχή της διαφοράς αλλά και την παροχή ίσων ευκαιριών. Ο κόσμος των ΑμΕΑ δεν είναι ένας άγνωστος κόσμος. Τα άτομα αυτά ΥΠΑΡΧΟΥΝ, είναι δίπλα μας.

Σε αναλογία 10% στη χώρα μας, αλλά και σε κάθε χώρα, διεκδικούν την έμπρακτη εφαρμογή της αρχής της ισότητας, της εξασφάλισης της ατομικής προστασίας και της πλήρους ένταξης σε όλες όμως τις εκφάνσεις της ζωής.

Τα ΑμΕΑ, ζωντανό και αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας, αναζητούν το δικαίωμα στην ευτυχία και στην παραγωγική διαδικασία, σε μια κοινωνία ανοικτή σε αλληλεπιδράσεις. Σε μια κοινωνία που να αντιλαμβάνεται τον πολίτη με αναπηρία, ως πολίτη αυτεξούσιο με βούληση, επιθυμίες, ανάγκες, φιλοδοξίες και όνειρα. Σε μια κοινωνία που να διαπνέεται από τις αρχές της αυτόνομης διαβίωσης και προσβασιμότητας όλων στο δομημένο περιβάλλον, στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό, στη ζωή.

Η αναπηρία δεν είναι ασθένεια. Είναι μια ιδεολογική, οικονομική και πολιτική πρόταση-απαίτηση στη σύγχρονη «ανθρωπιστική» κοινωνία για ισότιμη ένταξη και εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού.

Το κυρίαρχο μέλημα μιας σύγχρονης προνομιακής-κοινωνικής πολιτικής που στοχεύει στην εδραίωση της κοινωνικής αλληλεγγύης και ανοχής, αποτελεί ο σεβασμός των δικαιωμάτων του «διαφέρειν» και της «μη διάκρισης» για τα άτομα με αναπηρίες. Εκείνο που προέχει δεν είναι η πρόνοια ούτε ο οίκτος. 

Είναι το ευνόητο καθήκον της εξίσωσης των ευκαιριών και της καθολικής συμμετοχής.

Στη ρηγμάτωση αυτών των τειχών, στην ενδυνάμωση ή αποδυνάμωση των στερεοτύπων στις συνειδήσεις των πολιτών, η επίδραση των Μ.Μ.Ε. είναι καθοριστική.

 • Μπορούν να αποτελούν την ηχώ των καταστάσεων που προβάλλουν ή αμφισβητούν τα ΑμΕΑ. Μπορούν να καταστήσουν εμφανή την παρουσία τους και να μας φέρουν σε επαφή με τους «συν-ταξιδιώτες» μας, μέσα στην Αριστοτελική Πολιτεία.
 • Μπορούν να αναδείξουν την ποιότητα και την αξία των – μέχρι χθες – στιγματισμένων και απόκληρων της ζωής. 
 • Μπορούν να προβάλλουν τις δυνατότητες των ΑμΕΑ.
 • Μπορούν να βελτιώσουν την εικόνα των ΑμΕΑ.
 • Μπορούν να ενσπείρουν την πεποίθηση ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες αποτελούν την προϋπόθεση για την κοινωνική ευημερία.
 • Μπορούν να ενισχύσουν το ασθενικό – λόγω θέσης και κοινωνικής αδιαφορίας – στίγμα τους.
 • Μπορούν να προωθήσουν τη νέα κοινωνική εικόνα της αναπηρίας, στη βάση της απουσίας των διακρίσεων.
 • Μπορούν να τροχοδρομήσουν μια νέα πορεία που θα συμπαρασύρει και θα επιχωματώσει τον αναχρονισμό, την προκατάληψη, τη μοιρολατρεία.
 • Μπορούν να μορφώσουν ένα κοινωνικό και πολιτικό ήθος και ύφος απαλλαγμένο από συγκαλυμμένο ή απροκάλυπτο κοινωνικό ρατσισμό.
 • Μπορούν να διαμορφώσουν έναν κοινωνικό ιστό ασφάλειας και προστασίας για τις ευπαθείς ομάδες, δίχως εξαρτήσεις και προνοιακές προσφορές.
 • Μπορούν να αναδείξουν τη διαφορετικότητα ως μια άλλη πλευρά της ζωής και τους «παρίες» σε ενεργητικούς και διεκδικητικούς φορείς σχέσεων αξιοπρεπούς βίωσης και συμβίωσης.

Τα Μ.Μ.Ε. μπορούν και οφείλουν να ηγηθούν μιας επικοινωνιακό-παιδαγωγικής σταυροφορίας για τη μετανεωτερική κοινωνική εικόνα της αναπηρίας. 

Οφείλουν και υποχρεούνται, να συγκροτήσουν νέο λόγο για τον πολιτισμό της αποδοχής και των κοινών καταστάσεων ζωής.

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegramViberEmail

Εξασφάλιση χρηματοδότησης από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας κ. Μάριου Σαλμά για την Ένταξη της Πράξης «Μελέτες εξέτασης κατολισθητικών φαινομένων Κοινότητας Κλεπάς Δήμου Ναυπακτίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5198175 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-2025», η οποία ανέρχεται στις 290.322,09€.

Ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας κ. Μάριος Σαλμάς συνεπής στην δέσμευσή του κατά την επίσκεψή του τον Αύγουστο στην κοινότητα Κλεπά του Δήμου Ναυπακτίας,  εξασφάλισε την χρηματοδότηση για την αποκατάσταση ζημιών από την κατολίσθηση που έπληξε τον συνοικισμό το 2015, συνολικής δαπάνης 290.322,09€. 

Όπως φαίνεται από την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ο κ. Υπουργός Κωνσταντίνος Αχ. Καραμανλής υπέγραψε την Ένταξη της Πράξης η οποία έχει ως αντικείμενο την Εκπόνηση νέων επιμέρους μελετών για: α) την οριοθέτηση των τμημάτων του οικισμού Κλεπά ως προς την καταλληλόλητα τους για δόμηση και β) τoν σχεδιασμό των έργων αποκατάστασης και σταθεροποίησης της μεγάλης κατολίσθησης που έπληξε τον συνοικισμό “Κάτω Κλεπά” το 2015 συμπεριλαμβανομένου και τμήματος του οδικού δικτύου.

Επισυνάπτεται η Υπουργική απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών καθώς και η ευχαριστήρια ανακοίνωση του προέδρου του συνοικισμού Κλεπά κ. Μπάκα Ντίνου στο προσωπικό του προφίλ στο Facebook.

166980274594630

Ντίνος Μπάκας
Κοινότητα Κλεπά, καλησπέρα.
Σήμερα το πρωί έλαβα το παρακάτω έγγραφο στο βαϊμπερ μου από τον βουλευτή
Αιτωλοακαρνανίας κύριο Μάριο Σαλμά που αφορά το αίτημα της κοινότητας
Κλεπά για την αντιμετώπιση της κατολίσθησης έτους 2015,όπως φαίνεται ο
υπουργός υποδομών και δικτύων κύριος Κωνσταντίνος Αχ. Καραμανλής έχει
υπογράφει τα απαραίτητα έγγραφα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα εκ μέρους όλων
των Κλεπαϊτών να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Σαλμά διότι κράτησε τον λόγω
του μου μας έδωσε δημοσίως στην κεντρική πλατεία της Κλεπάς,τον Αύγουστο
διότι και άλλοι βουλευτές και πολιτευτές πέρασαν υποσχέθηκαν και μετά απλά
μας ΞΈΧΑΣΑΝ και αυτό είναι προς τιμήν του κυρίου Σαλμά διότι η Κλεπά είναι
ένα ορεινό χωριό των 130 ψήφων περίπου που όπως είπε αν και δεν πήρα κανέναν
φήφο από την Κλεπά εγώ θα καθαρίσω για Εσάς αυτό σημαίνει πολιτικό ύφος και
το πως πρέπει να αντιμετωπίζωνται τα πολύ μεγάλα προβλήματα άσχετα εάν από
πίσω υπάρχουν πολύ οι λίγοι ψήφοι να σημειώσω εδώ ότι κάποιοι ελάχιστοι
πολιτικοί έμειναν στην ιστορία όπως ο (μαύρος καβαλάρης) Πλαστήρας Νικόλαος
ο οποίος πέθανε πραγματικά στο ράντζο αρνούμενος την πολυτέλεια του
κρεβατιού διότι κάποιοι άλλοι συνάνθρωποι του κοιμοντουσαν στο πάτωμα και
την σύνταξη του την μοίραζε στους φτωχούς, αυτά τα ήθη λοιπόν πρέπει να τα
επιβραβεύωμαι με την ΦΗΦΟ ΜΑΣ ΌΛΟΙ ΌΣΟΙ ΦΗΦΙΖΟΥΜΕ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ και πάλι ευχαριστώ στον κύριο Μάριο Σαλμά, η σκυτάλη
από δω και πέρα μεταφέρετε στον δήμο Ναυπακτίας ο οποίος θα πρέπει να
επιδείξει άμεσα αντανακλάστικα για επ’ευθειας αναθέσει του έργου, σε τρεις μήνες
κλείνουμε 8 χρόνια από την κατολίσθηση, δεν μπορούμε και δεν αντέχουμε να
περιμένουμε κιάλο κύριοι.

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegramViberEmail

Την Δευτέρα 28/11/2022 είχαμε την τιμή να υποδεχθούμε  τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ Δαμασκηνό στο ελαιοτριβείο και τις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΜΗΛΑΣ ΤΡΟΦΙΜΑ που δραστηριοποιείται στο τομέα του ελαιολάδου από το 1932 ,στο Αγγελόκαστρο.

Ο Μητροπολίτης που έγινε δεκτός τόσο από τους εργαζόμενους της επιχείρησης αλλά και από τους ελαιοπαραγωγούς , μέσα  σε κλίμα χαράς , αφού ευλόγησε την παραγωγή ελαιολάδου του ελαιοτριβείου, χαιρέτησε τους ελαιοπαραγωγούς έναν , έναν ξεχωριστά και έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον προκειμένου να ενημερωθεί για τον κόπο των ανθρώπων της γης και την διαδικασία παραγωγής του ελαιολάδου .

Επιπλέον είχε την δυνατότητα να ξεναγηθεί από τον υπεύθυνο παραγωγής Χαρίλαο Μήλα τόσο στο ελαιοτριβείο αλλά και στο σύγχρονο Τυποποιητήριο ελαιολάδου της ΜΗΛΑΣ ΤΡΟΦΙΜΑ και να ενημερωθεί για την διαδικασία Τυποποίησης του προϊόντος . 

Επισκεπτόμενος τα γραφεία της εταιρείας αφού ευλόγησε τις εγκαταστάσεις ,ενημερώθηκε για τον Ποιοτικό έλεγχο που γίνεται στο σύγχρονο Χημείο της επιχείρησης καθώς και για τις δραστηριότητες της επιχείρησης στα αποξηραμένα Φρούτα .

Από τον εκπρόσωπο της επιχείρησης Ιωάννη Μήλα παραδόθηκε ένα συμβολικό καλάθι με Προϊόντα της Αιτωλικής Γης , έτσι ώστε να τα γνωρίσει καλύτερα και να ενημερωθεί για τις δυνατότητες παραγωγής της ευλογημένης Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Επιπλέον παραδόθηκε ένα βιβλίο για το Βυζαντινό εξωκλήσι του Αγ. Ηλία που βρίσκεται στο Αγγελόκαστρο.

Ευχαριστούμε θερμά τον Μητροπολίτη για την επίσκεψη του στις εγκαταστάσεις μας και θα σταθούμε αρωγοί στο έργο της Μητροπόλεως μας . 

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegramViberEmail

Συλλυπητήριο μήνυμα Δημάρχου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, Κώστα Λύρου για την απώλεια της Ελένης Κρασακοπούλου   

Με αφορμή το άγγελμα του θανάτου της εκλεκτής συμπολίτισσας μας, ιδρυτικό μέλος και δωρήτριας του Εργαστηρίου «Παναγία Ελεούσα»   Ελένης Κρασακοπούλου , ως Δήμαρχος του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου,  θα ήθελα  να εκφράσω,  τα θερμά μου συλλυπητήρια  στην οικογένεια  και τους οικείους της μεγάλης  ευεργέτιδας μας. 

Η Ελένη Κρασακοπούλου αφήνει πίσω της μεγάλη παρακαταθήκη ήθους, προσφοράς  και αγάπης για τους συμπολίτες της,  γι’ αυτό και η μνήμη της  θα παραμείνει ζωντανή στην κοινωνία του Μεσολογγίου. 

Αιώνια της η μνήμη. 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Ι.Π Μεσολογγίου

Κώστας Λύρος

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegramViberEmail

Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου: Το Σάββατο η εκδήλωση ευαισθητοποίησης και αφύπνισης των πολιτών για τα φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας  

Τα φαινόμενα της ενδοοικογενειακής βίας που έχουν λάβει διαστάσεις κοινωνικής μάστιγας είναι το αντικείμενο της εκδήλωσης   που συνδιοργανώνουν ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και το Πνευματικό Κέντρο. 

Η ημερίδα  με θέμα: “Ενδοοικογενειακή Βία”  θα λάβει χώρα το Σάββατο,  3 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 7:00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο (οδός: Σταυροπούλου 31).

Στόχος της ημερίδας  είναι η ανάδειξη του κοινωνικού προβλήματος της ενδοοικογενειακής βίας, η ευαισθητοποίηση και αφύπνιση των πολιτών.

Ομιλητές στην  Ημερίδα  θα είναι ειδικοί επιστήμονες που ασχολούνται με το εν λόγω θέμα:

Μαρία – Αλεξάνδρα (Μάρλη) Μαλάμη – Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, LL.M.,

Υπ. Διδάκτορας Νομικής, Πρόεδρος Κοινότητας Ψυχικού

 • Θέμα: “Ενδοοικογενειακή Βία: Μια θεωρητική και πρακτική προσέγγιση

του ζητήματος”

Σπύρος Λιάγκας – Ψυχολόγος του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ιεράς Πόλεως

Μεσολογγίου

 • θέμα: “Ψυχολογική – Επιδημιολογική

προσέγγιση της Ενδοοικογενειακής Βίας”  

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegramViberEmail

Την προσεχή Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022 η αγία μας Εκκλησία πανηγυρίζει τη μνήμη δύο κορυφαίων αγίων, της αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας και του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Ιωάννου του Δαμασκηνού.

Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός τιμώντας τον προστάτη και έφορο άγιό του, Ιωάννη τον Δαμασκηνό θα εορτάσει τα ονομαστήριά του κατά το ακόλουθο πρόγραμμα: 

Το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00’ – 20:00’ θα τελεσθεί ο μέγας πανηγυρικός πολυαρχιερατικός Εσπερινός στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Αγρινίου.

Την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 7:00’ – 10:30’ θα τελεσθεί ο Όρθρος και η πανηγυρική πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Αγρινίου.

Κατά την διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση και αγιασμό των πιστών τεμάχιο ιερού λειψάνου του οσίου και θεοφόρου πατρός Ιωάννου του Δαμασκηνού.

Ο Σεβασμιώτατος θα δεχθεί τις ευχές του ιερού κλήρου, των τοπικών αρχών και του ευσεβούς λαού ως εξής:

Το πρωί του Σαββάτου, ώρες 10:00’ – 12:00’, στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου.

Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Αγρινίου το απόγευμα του Σαββάτου, κατά την διανομή του άρτου και το πρωί της Κυριακής κατά την διανομή του αντιδώρου.

Το απόγευμα της Κυριακής, ώρες 17:00’ – 20:00’ στο Αγρίνιο, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος.

Εκ  του  Γραφείου  Τύπου  και  Επικοινωνίας 

της  Ιεράς  Μητροπόλεως

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegramViberEmail

Στην Φλωρεντία της Ιταλίας πραγματοποιήθηκε από 15 -18 Νοεμβρίου 2022 το τριήμερο πολιτισμικό φεστιβάλ με θέμα «Ο κόσμος στη Φλωρεντία» και ο Δήμος Ι.Π Μεσολογγίου απέσπασε το πρώτο βραβείο.

Η διοργάνωση έγινε με πρωτοβουλία, συντονισμό και επιμέλεια του ιδρύματος «Fondazione Romualdo del Bianco» και ειδικότερα του πολιτιστικού τμήματος «LIFE BEYOND TOURISM»

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του συγκεκριμένου προαναφερθέντος φεστιβάλ ,η Μεσολογγίτισσα, Μαριάννα Σαβράμη,(Δρ. Αρχιτέκτων μηχανικός, Προϊσταμένη τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης και Μουσειογραφίας του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου και του Μουσείου Λοβέρδου-Τσίλλερ), υπό την αιγίδα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και συγκεκριμένα ,με την υποστήριξη του Προέδρου του κ. Νίκου Χαντζή, παρουσίασε μια εμπεριστατωμένη ομιλία με θέμα «Τόποι που μιλάνε-Ι.Π.Μεσολογγίου».

Στην ομιλία παρουσιάστηκε το πολιτιστικό και περιβαλλοντικό απόθεμα της πόλης μας, με σκοπό την ευρύτερη διάδοση και γνωριμία με τον τόπο μας, σε άλλους τόπους και χώρες της υφηλίου. Η παρουσίασή μας, ήταν η μοναδική που έκανε αναφορά σε πόλη και όχι σε κράτος, όπως οι υπόλοιποι συμμετέχοντες , περίπου 30 χώρες με 50 ομιλητές (από τους 179 οργανισμούς, με τους οποίους συνεργάζεται το ίδρυμα «Fondazione Romualdo del Bianco» /«LIFE BEYOND TOURISM») και ο Δήμος μας απέσπασε την 1η Θέση.

Ενημερωτικά αναφέρεται ότι είχε προηγηθεί της έναρξης του Φεστιβάλ,15λεπτο βίντεο στην ιταλική γλώσσα της Μαριάννα Σαβράμη, το οποίο προβλήθηκε σε όλα τα τοπικά μέσα ενημέρωσης που προέβαλαν το φεστιβάλ αλλά και σε όλα τα διαθέσιμα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και αυτό απέσπασε τις καλύτερες κριτικές για το περιεχόμενο του αλλά και τον τρόπο παρουσίασης του θέματος της ομιλίας. Επίσης στη διαδρομή προς την αίθουσα των ομιλιών, υπήρξε έκθεση φωτογραφικής τεκμηρίωσης της ομιλίας που είχε ως θέμα το «ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ».

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

 

 

 

 

 

 

 

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegramViberEmail

 Η Πρόεδρος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η Ιδρύτρια και Επίτιμη Πρόεδρος και οι εργαζόμενοι του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής & Αποκαταστάσεως «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», νομού Αιτωλ/νίας (Μεσολόγγι – Αγρίνιο), στην είδηση του θανάτου της εκλεκτής συμπολίτισσάς μας και υπέροχου ανθρώπου Ελένης Κρασακοπούλου, αισθανθήκαμε βαθύτατη θλίψη. 

     Η εκλιπούσα υπήρξε από τα πρώτα ιδρυτικά μέλη του Φορέα μας,  εξαιρετικό μέλος με ενεργή συμμετοχή και δωρήτρια από την αρχή της λειτουργίας του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ». Λάμπρυνε και στήριζε έμπρακτα με τη γλυκιά παρουσία και το χαμόγελό της όλες τις εκδηλώσεις μας. 

    Είθε η Παναγία μας η Υπερευλογημένη να σας χαρίζει  Υγεία, Δύναμη, να σας στηρίζει τις δύσκολες αυτές στιγμές, να απαλύνει τον πόνο και το πένθος της ψυχής σας. 

    Θα την θυμόμαστε πάντα με αγάπη.

    Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Μεσολογγίτικης γης που θα την σκεπάσει.                                     

    Ας είναι αιωνία η μνήμη της.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»

              Η Πρόεδρος                                                 Η Γενική Γραμματέας  

      Διονυσία Σαμαντά                                        Ασπασία Καρατζογιάννη

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegramViberEmail

Η δημοτική αρχή του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, συνεχίζοντας την πρακτική
της απαξίωσης των δημόσιων υπηρεσιών και την εκχώρηση δημόσιων λειτουργιών
σε ιδιώτες (Εσωτερικός έλεγχος, ηλεκτροφωτισμός, μισθοδοσία Πνευματικού), πριν
λίγες μέρες εκχώρησε και την λειτουργία της ανακύκλωσης του Δήμου, σε ιδιώτη και
μάλιστα εν κρυπτώ
Με τις ενέργειες της αυτές επιβαρύνει το Δήμο υπέρμετρα και χωρίς λογική προς
άγρα εξυπηρετήσεων και όχι μόνο. Την ίδια στιγμή που εκχωρεί δημοτικές
λειτουργίες προσλαμβάνει 50 άτομα από το πρόγραμμα 55-67 που προστίθενται στις
τόσες κι επανειλημμένες, έκτακτες προσλήψεις, που υπάρχουν στο Δήμου. Πως
λοιπόν εκχωρούνται με την αιτιολογία έλλειψης προσωπικού, όταν ήδη οι Δημότες
πληρώνουν πολλαπλώς το «μάρμαρο»;
Δηλώνουμε απερίφραστα ότι τετελεσμένες καταστάσεις δεν θα δεχτούμε. Όπως
πολεμήσαμε και για τις προηγούμενες παράνομες και παράλογες ενέργειες της
δημοτικής αρχής, έτσι θα πολεμήσουμε και τώρα. Όλη η κοινωνία πρέπει να
καταδικάσει τέτοιου είδους πρακτικές καθώς βλάπτει τελικώς την ίδια . Η σιωπή στις
περιπτώσεις αυτές δεν είναι χρυσός … το αντίθετο!
Με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegramViberEmail

Ο Σύλλογος Αγγελοκαστριτών Αθήνας – Πειραιά και Περιχώρων, ευχαριστεί θερμά την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη,  η οποία μας υποδέχθηκε την Παρασκευή 25/11 στο Υπουργείο Πολιτισμού προκειμένου να συζητηθούν οι  δυνατότητες αρχαιολογικής ανάδειξης του εξαιρετικά σημαντικού αρχαιολογικού χώρου του Αγγελοκάστρου. Επιπλέον, μέσω του εκπροσώπου μας είχαμε  την ευκαιρία να  προσκαλέσουμε την Υπουργό  να επισκεφθεί τον Τόπο μας  και να την ξεναγήσουμε στις ομορφιές του. 

Να ευχαριστήσουμε τον Σπήλιο Λιβανό, Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας, επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης και αντιπρόεδρο της πολιτικής επιτροπής του NATO, ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα στο δίκαιο αίτημα μας που αφορά:  

α) Την αναστήλωση και ανάδειξη του Κάστρου του Αγγελοκάστρου. 

β) Την ανασκαφή προκειμένου να έρθει στο φως η αρχαία Αιτωλική πόλη Αρσινόη η οποία βρίσκεται στην πρόποδες του Λόφου του Αγ. Γεωργίου  καθώς και των νεκροταφείων της.

γ) Την δημιουργία Ψηφιακού μουσείου στο Ισόγειο του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου Αγγελοκάστρου.

Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο, το οποίο εάν υλοποιηθεί, μετά την ολοκλήρωση του θα φέρει στο φως νέα επιστημονικά δεδομένα και θα αναδείξει την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αγρινίου.

Είχε προηγηθεί συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος Νεκτάριο Φαρμάκη στον οποίο υποβλήθηκε από τον Σύλλογό μας, την Κοινότητα Αγγελοκάστρου  και την αρχαιολόγο Δρ. Ολυμπία Βικάτου πρόταση ανάδειξης της περιοχής του Αγγελοκάστρου όπως επίσης και με τον Δήμαρχο Αγρινίου Γιώργο Παπαναστασίου, τον Αντιπεριφερειάρχη Λάμπρο Δημητρογιάννη και τον εκτελεστικό γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Γεώργιο Σύρμο. Τους ευχαριστούμε  ιδιαιτέρως θερμότατα για το μεγάλο ενδιαφέρον που έδειξαν για την περιοχή του Αγγελοκάστρου και την αρχαία πόλη Αρσινόη η οποία είναι μια από τις σημαντικότερες  πόλεις της Αιτωλικής Συμπολιτείας και είμαστε σε συνεργασία μαζί τους, για τις περαιτέρω ενέργειες  έτσι ώστε να ωριμάσουν και να προχωρήσουν τα έργα. 

Ευχαριστούμε  τον  Ιωάννη  Μήλα του Ευσταθίου που εκπροσώπησε το Σύλλογο μας και οργάνωσε εξ΄ αρχής τη  συνάντηση με την Υπουργό, καθώς και για την συμβολή του στον τόπο μας , μέσω της εργασίας  του και των πρωτοβουλιών του , για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου του Αγγελοκάστρου, τον εκπαιδευτικό Τσιλίκα Θεόδωρο εκ’  μέρους της Κοινότητας Αγγελοκάστρου που είχε κι αυτός  την ευκαιρία να τονίσει την αναγκαιότητα ανάδειξης του τόπου  και τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αγγελοκάστρου Παναγιώτη Κοτούμπα που για σοβαρούς  λόγους δεν μπόρεσε να παρευρεθεί.

Ιδιαίτερα, θερμές ευχαριστίες στην αρχαιολόγο Δρ. Ολυμπία Βικάτου Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας, η οποία ακούραστα όλο αυτό το διάστημα υποστηρίζει επιστημονικά το αίτημα του Τόπου μας και η οποία στην συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη ανάπτυξε τον Αρχαιολογικό χώρο του Αγγελοκάστρου τεκμηρίωσε επιστημονικά την τόσο σημαντική θέση της πόλης Αρσινόης καθώς και την μεγάλη αρχαιολογική αξία των ευρημάτων της, τα οποία η περιοχή μας έχει δώσει κατά καιρούς και σήμερα κοσμούν το Ξενοκράτειο Μουσείο Μεσολογγίου καθώς και το Αρχαιολογικό μουσείο Αγρινίου.

Το Αγγελόκαστρο, που αποτελεί πύλη εισόδου του Δήμου Αγρινίου από την Ιόνια Οδό,  λόγω της προνομιακής του θέσης, πλησίον της Ιόνιας οδού αλλά και λόγω του ότι βρίσκεται πάνω στον κόμβο της μελλοντικής σύνδεσης του Αγρινίου με την Ιόνια οδό, έχει να προσφέρει πολλά  στην ανάδειξη όλου του Δήμου Αγρινίου αλλά και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος .

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegramViberEmail
Newer Posts